Veterinär tar blodprov på en hund

Blodtransfusioner började med en hund

Blodtransfusioner kan vara livsnödvändiga hos både djur och hos människor. Om din hund eller katt har förlorat blod vid en olycka, operation eller vid ett sjukdomstillstånd så kan den behöva få nytt blod. Men när började man med blodtransfusioner och hur kommer hundar in i bilden?

Det var på 1600-talet, som man började experimentera med att överföra blod mellan olika individer och arter. Det var nämligen efter att den engelske läkaren och forskaren William Harvey hade upptäckt blodcirkulationen år 1628 som man fick idén att man kanske kunde behandla sjukdomar genom att byta ut blodet hos patienterna.

Den första dokumenterade framgångsrika blodtransfusionen utfördes år 1665 av den engelske läkaren Richard Lower i Oxford. Transfusionen ägde rum mellan två hundar. Lower lyckades hålla en hund vid liv genom att ge den blod från en annan hund. Han använde en kanyl kopplad till en slang för att föra över blodet från givaren till mottagaren.

Detta var ett banbrytande experiment som visade att blodtransfusion mellan djur var möjligt. Redan samma år fick en pojke blod från ett lamm.

Men denna forskning var också kontroversiell. Man visste inte på den tiden att det fanns olika blodgrupper och att man kunde få allvarliga immunreaktioner om man fick fel sorts blod.

Blodtransfusioner kunde påverka personligheten

Man trodde också att blodtransfusioner kunde påverka personligheten, minnet och identiteten hos den som fick blod. Bland annat ledde det till att naturfilosofen Robert Boyle ställde flera frågor.  Frågor som uttryckte den tidens rädsla och osäkerhet inför blodtransfusioner:

  • Kan det framkalla fysiska, mentala och psykologiska förändringar hos det djur som får blod?
  • Kan blodtransfusionen förändra hunden att bli till en annan ras?
  • Förändrar det en hunds temperament? Kan en ”våldsam” hund bli till en ”feg” hund?
  • Om du överför blod från en hund som just har ätit till en hungrig hund, kommer den senare hunden fortfarande att vara hungrig?
  • Om en hund har lärt sig att apportera och bära, kan dessa inlärda beteenden försvinna genom upprepade transfusioner från otränade hundar?
  • Kommer en hund med nytt blod fortfarande att känna igen sin ägare?

Idag vet vi mer om blodets egenskaper och funktioner och vi kan utföra säkra och effektiva blodtransfusioner både på djur och människor. Så väl djur som människor är idag blodgivare och numera delas blodet upp och sparas i olika beståndsdelar.

Men det var tack vare de tidiga experimenten som man lade grunden för denna livsviktiga behandling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen